Adalete Erişimin Önündeki Maddi Engeller Raporumuz Yayınlandı

Çanakkale ve Balıkesir illerinin bir kısmına yayılan Kazdağları bölgesinde faaliyet gösteren dernekler, çevre ihlallerinin önlenmesi için açtıkları davaların avukatlık ücreti, bilirkişi ve keşif ücretleri ile harçları kapsayan yargılama giderleri karşısında zorlanmaktadırlar.
Bu raporun amacı; Kazdağları bölgesinde faaliyet yürüten benzer dernekler üzerinden bu bölgedeki adalete erişim önündeki maddi engellerle ilgili insan hakları izleme (İHİ) çalışması yapmak ve raporlamaktır.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz.

Associations in the Kazdağları Region are in a very tough spot financially when they file lawsuits against the state or corporations for environmental violations because of the legal expenses, expert witness and counselor fees. This report aims to find out the financial difficulties faced by the associations in the Kazdağları region, rendering access to justice nearly impossible, and consequently, make an human rights watch (HRW) study and prepare a report.

You can download the report here.


Basın Duyurusu


Press Release


Bir yanıt yazın